Lịch kiểm tra HK2 Khối 9

Theo công văn số: 245 /PGDĐT    Ninh Kiều, ngày 05  tháng 4  năm 2010

V/v tổ chức thi   học kỳ II năm học 2009-2010

—————————————————————————–

1- Nội dung , hình thức và thời lượng kiểm tra :

a) Nội dung:  Kiểm tra học kỳ II các khối lớp: từ đầu học kỳ 2 đến hết tuần 30.

b)Hình thức kiểm tra: tự luận kết hợp với trắc nghiệm (theo qui định tỉ lệ của từng bộ môn)

c) Thời lượng kiểm tra các môn : Áp dụng cho tất cả môn, các khối lớp như sau:

– Ngữ văn và Toán : 90 phút  – Các môn khác : 45 phút .

2- Lịch kiểm tra học kỳ 2:  lớp 9 (8 môn do Sở GD&ĐT ra đề)

Ngày Buổi Môn Thời lượng Tính giờ Hết giờ
05/5/2010

(Thứ tư)

Sáng Ngữ  văn 90 phút 7g30’ 9g00’
Vật lý 45 phút 9g45’ 10g30’
06/5/2010

(Thứ năm)

Sáng Toán 90 phút 7g30’ 9g00’
Lịch sử 45 phút 9g45’ 10g30’
07/5/2010

(Thứ sáu)

Sáng Hóa học 45 phút 7g30’ 8g15’
Địa lý 45 phút 8g50’ 9g35’
08/5/2010

(Thứ bảy)

Sáng Sinh học 45 phút 7g30’ 8g15’
Tiếng Anh 45 phút 8g50’ 9g35’
Advertisements

Lịch kiểm tra học kỳ I-Năm học 2009-2010

KHỐI 8&9 ( thi buổi sáng )

Ngày KT

Môn KT Buổi thi Giờ mở đề

Môn đầu

Thời gian
Thứ hai

28/12/09

Văn Sáng 7 g 10′ 90 phút
Sáng 45 phút
Sử Sáng 45 phút
Thứ tư

30/12/09

Toán Sáng 7 g 10′ 90 phút
Sinh Sáng 45 phút
GDCD Sáng 45 phút
Thứ năm

31/12/09

Hóa Sáng 7 g 10′ 45 phút
Anh văn Sáng 45 phút
Địa Sáng 45 phút

KHỐI 6 & 7 :

Ngày KT

Khối Môn KT Buổi thi

Giờ mở đề

Môn đầu

Thời gian
Thứ ba

29/12/09

6, 7 Văn Sáng 7g 10′ 90 phút
45 phút
Sử 45 phút
Thứ tư

30/12/09

7 Toán Chiều 13 g 90 phút
Sinh 45 phút
GDCD 45 phút
Thứ năm

31/12/09

6 Toán Chiều 13 g 90 phút
Sinh 45 phút
GDCD 45 phút
Thứ bảy

02/01/10

6, 7 Công nghệ Sáng 7 g 10′ 45 phút
Anh văn 45 phút
Địa 45 phút

Tài liệu tập huấn tin học quyển 3 và 4 THCS

Tài liệu đợt tập huấn tin học THCS Quyển 3 và 4

Sở giáo dục & Đào tạo TP. Cần Thơ

Ngày 27/11 đến 30/11/2009

1_DoimoiGDPT_CKTKN(k)

2_Gioi thieu CT&SGK THCS4(K)

3_Chuong1_Internet(k)

4_Chuong2_tinhoc va xahoi(k)

5_Chuong3_phan mem trinh chieu(k)

6_Chuong4_Multimedia(k)

7_CAC BUOC SOAN GIAO AN (K)

8_KiemTra_DanhGia_THCS(k)

Gioi Thieu P1_SGK_Q3

Gioi thieu CT&SGK THCS3

 

 

Phân phối chương trình tin hoc 9-quyển 4

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

MÔN: Tin học  LỚP:  9  BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ (tham khảo)

(Học Kỳ I: 18 tuần đầu x 2 tiết/ tuần = 36 tiết; Tuần 19 hoàn thành chương trinh).

Tuần Tiết thứ Nội dung
1 1 Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính
2 Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính (tt)
2 3 Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet
4 Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet (tt)
3 5 Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet
6 Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet (tt)
4 7 Bài thực hành 1. Sử dụng trình duyệt để truy cập web
8 Bài thực hành 1. Sử dụng trình duyệt để truy cập web (tt)
5 9 Bài thực hành 2. Tìm kiếm thông tin trên Internet
10 Bài thực hành 2. Tìm kiếm thông tin trên Internet (tt)
6 11 Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử.
12 Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử (tt)
7 13 Bài thực hành 3. Sử dụng thư điện tử
14 Bài thực hành 3. Sử dụng thư điện tử (tt)
8 15 Bài 5. Tạo trang web bằng phần mềm KOMPOZER
16 Bài 5. Tạo trang web bằng phần mềm KOMPOZER (tt)
9 17 Bài thực hành 4. Tạo trang web đơn giản
18 Bài thực hành 4. Tạo trang web đơn giản (tt)
10 19 Bài thực hành 4. Tạo trang web đơn giản (tt)
20 Bài thực hành 4. Tạo trang web đơn giản (tt)
11 21 Ôn tập chương 1
22 Kiểm tra (1 tiết)
12 23 Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính
24 Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính (tt)
13 25 Bài thực hành 5. Sao lưu dự phòng và quét virus
26 Bài thực hành 5. Sao lưu dự phòng và quét virus (tt)
14 27 Bài 7. Tin học và xã hội
28 Bài 7. Tin học và xã hội (tt)
15 29 Bài 8. Phần mềm trình chiếu
30 Bài 8. Phần mềm trình chiếu (tt)
16 31 Bài 9. Bài trình chiếu
32 Bài 9. Bài trình chiếu (tt)
17 33 Kiểm tra thực hành (1 tiết)
34 Ôn tập
18 35 Ôn tập (tt)
36 Kiểm tra học kì I
19 Hoàn thành chương trình HKI
(Học Kỳ II: 17 tuần đầu x 2 tiết/ tuần = 34 tiết; Tuần 18 hoàn thành chương trình).
20 37 Bài thực hành 6. Bài trình chiếu đầu tiên của em
38 Bài thực hành 6. Bài trình chiếu đầu tiên của em (tt)
21 39 Bài 10. Màu sắc trên trang chiếu
40 Bài 10. Màu sắc trên trang chiếu (tt)
22 41 Bài thực hành 7. Thêm màu sắc cho bài trình chiếu
42 Bài thực hành 7. Thêm màu sắc cho bài trình chiếu (tt)
23 43 Bài 11. Thêm hình ảnh Vào trang chiếu
44 Bài 11. Thêm hình ảnh Vào trang chiếu (tt)
24 45 Bài thực hành 8. Trình bày thông tin bằng hình ảnh
46 Bài thực hành 8. Trình bày thông tin bằng hình ảnh (tt)
25 47 Bài 12. Tạo các hiệu ứng động
48 Bài 12. Tạo các hiệu ứng động (tt)
26 49 Bài thực hành 9. Hoàn thiện bài trình chiếu với hiệu ứng động
50 Bài thực hành 9. Hoàn thiện bài trình chiếu với hiệu ứng động (tt)
27 51 Bài thực hành 10. Thực hành tổng hợp
52 Bài thực hành 10. Thực hành tổng hợp (tt)
28 53 Bài thực hành 10. Thực hành tổng hợp (tt)
54 Bài thực hành 10. Thực hành tổng hợp (tt)
29 55 Ôn tập chương 3
56 Kiểm tra (1 tiết)
30 57 Bài 13. Thông tin đa phương tiện
58 Bài 13. Thông tin đa phương tiện (tt)
31 59 Bài 14. Làm quen với phần mềm tạo ảnh động
60 Bài 14. Làm quen với phần mềm tạo ảnh động (tt)
32 61 Bài thực hành 11. Tạo ảnh động đơn giản
62 Bài thực hành 11. Tạo ảnh động đơn giản (tt)
33 63 Bài thực hành 11. Tạo ảnh động đơn giản (tt)
64 Bài thực hành 12. Tạo sản phẩm đa phương tiện
34 65 Bài thực hành 12. Tạo sản phẩm đa phương tiện (tt)
66 Bài thực hành 12. Tạo sản phẩm đa phương tiện (tt)
35 67 Kiểm tra thực hành (1 tiết)
68 Ôn tập
36 69 Ôn tập (tt)
70 Kiểm tra  học kì II
37 Hoàn thành chương trình tin học 9

Tải về tại đây :PPCT_TIN_HOC_L9

Đại Hội Liên Đội Năm Học 2009-2010

Đại Hội Liên Đội Năm Học 2009-2010

Ngày 11/10/2009

Một số hình ảnh trong đại hội

CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ NHÀ TRƯỜNG

CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ NHÀ TRƯỜNG

NĂM HỌC 2009-2010

Công khai thông tin chất lượng GD

Công khai thông tin về đội ngũ

Cam kết chất lượng GD

Công khai thông tin CSVC

Nội dung mới cập nhật

1- Khung PPCT môn Tin học lớp 8 và các phần mềm dạy học môn tin học 8

Xem mục:

Tài liệu-phần mềm môn Tin học THCS

Khung phân phối chương trình các môn THCS – THPT

(tt1556_7608-BGDDT-GDTrH)

2- Thư viện đề thi tham khảo các năm cập nhật 15/09/2009.

3-Một số hình ảnh sinh hoạt của trường

Lễ khánh thành trường

Lễ khai giảng năm học 2009-2010

4- ĐÁP ÁN THAM KHẢO THI TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY; LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY (Về lĩnh vực cai nghiện phục hồi)

—————————————————————————————–